Handelsstatistik vecka 48

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

I sammanställningen för de mest handlade aktierna hittar vi för vecka 48 åter igen SBB B. Denna vecka är aktien dock inte med på topplistan för de mest nettoköpta, utan som den mest sålda aktien. Våra kunder köpte istället riskkapitalbolaget EQT och klädjätten H&M. Det svenska klädesbolaget har kommit ner från de 220 kr som aktien handlades kring under mars i år till dagens 164 kr. Lågriskfonden Simplicity Likviditet toppade listan för mest nettoköpta fonder medans våra kunder i stor utsträckning valde att avyttra Lannebo Småbolag.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

EQT SBB B
Hennes & Mauritz B Investor B
Diös Fastigheter MIPS
Castellum Corem Property Group Pref
Bure Equity AddLife B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Simplicity Likviditet Lannebo Småbolag
S-Bank Emerging Markets Yield A SPP Grön Obligationsfond A
Atlant Multi-Strategy AMF Räntefond kort
Atlant Opportunity Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc
FIRST Nordisk Högränta Schroder Emerging Europe A


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.