Handelsstatistik vecka 46

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 46 startade med samma höga transaktionstakt som veckan före, men handeln avtog mot slutet. Bland de mest köpta aktierna hittar vi samma bolag som sist, dock i en annan inbördes ordning. Bland de mest sålda aktierna hittar vi Embracer och Evolution vars båda aktier handlades ner kraftigt i mitten av veckan - för att nästan hämta igen fallet innan veckans slut. ICA Gruppen, som är i ett utköpsförfarande, dyker även upp bland de mest sålda aktierna. Noterbart är att kunderna i genomsnitt har lyckats sälja sina ICA-aktier några ören över uppköpserbjudandet på 534 kr.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

SBB B Investor B
Svolder B Embracer B
Stendörren Fastigheter ICA Gruppen
Fortnox Evolution
Hexatronic Fabege

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Lancelot Camelot B Swedbank Robur Ny Teknik
UBAM Global High Yield Solution Fidelity Asian Special Situations USD
Handelsbanken Kortränta QQM Equity Hedge B
Enter Småbolag Naventi Balanserad Flex
Atlant Opportunity Naventi Offensiv Flex


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.