Handelsstatistik vecka 45

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under vecka 45 presenterades amerikanska inflationssiffror vilka oväntat kom in under marknadens förväntningar. Reaktionen blev ett klart intradags lyft för börserna runtom i världen där bland annat Nasdaq-100 steg över 6 procent och de svenska börserna över 3 procent. Veckan summerades till en starkt positiv börsvecka. Aktiemarknadernas utveckling har återhämtat sig relativt starkt sedan årslägsta där OMXS30 har stigit över 17 procent sedan årets botten.

Hur har då Strivos kunder agerat under veckan? Summerat har våra kunder nettosålt både aktier och fonder. På köpsidan såg vi återigen att Storskogen var den mest sålda aktien. Bolaget som är ner över 80 procent sedan årsskiftet presenterade sin Q3 rapport under tisdagen. Den mest köpta aktien är Assa Abloy. Bolaget som är verksamt inom lås- och dörrlösningar världen över är ner runt 12 procent sedan årsskiftet. På fondsidan toppades köplistan av Atlant Opportunity och SEB Asset Selection. Den sistnämnda har haft en stark utveckling under 2022 med en avkastning över 20 procent. Säljsidan toppas av IKC Avkastningsfond som främst investerar i räntebärande instrument. Fonden har tappat runt 5 procent sedan årsskiftet.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Assa Abloy 21 17.4 Storskogen B - -
Nordea 11.3 21.7 Arctic Paper 2.4 24.6
Axfood 22.3 17.1 Sinch 63 21.6
Atlas Copco A 29.3 16.9 SSAB A 2.5 28.3
Billerud Korsnäs 8.4 10.9 Hexatronic Group 46 25.9

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Atlant Opportunity - - IKC Avkastningsfond 5 -
SEB Asset Selection C - 20.22 Carnegie Strategifond 4 19.05
Carnegie Likviditetsfond B - 18.07 PriorNilsson Idea B - 21.53
Öhman Global Småbolag A - 24.15 Atlant Stability - -
Handelsbanken Hälsovård Tema 5 23.52 Naventi Balanserad Flex 3 19.54

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.