Handelsstatistik vecka 45

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 45 har varit höstens mest transaktionsintensiva period. Även om köpintresset varit allra störst i fastighetsjätten SBB och fiberutvecklaren Hexatronic har våra kunder handlat diversifierat och i fler olika värdepapper än vanligt. Förra veckans rapportförlorare, Sinch, var den mest nettosålda aktien. Jämfört med föregående veckor har intresset för blandfonder varit lite lägre, och istället hittar vi för första gången Lancelot Camelot B som den mest nettoköpta fonden. Bland de mest nettosålda fonderna hittar vi två fonder från SPP.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

SBB B Sinch
Hexatronic Investor B
Stendörren Fastigheter B Instalco
Fortnox Svenska Handelsbanken B
Svolder B Swedbank A

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Lancelot Camelot B SPP Aktiefond Stabil
Handelsbanken Hållbar Energi SPP Obligationsfond
UBAM Global High Yield Solution Spiltan Högräntefond
Atlant Opportunity MS INVF US Growth EUR
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.