Handelsstatistik vecka 44

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

I vissa branscher är höstlovsveckan synonymt med lägre aktivitet, dock inte i finansbranschen då denna vecka infaller mitt i rapportsäsongen. Blandfonderna fortsätter att vara omtycka av våra kunder medan två räntefonder från Lannebo återfinns bland de mest sålda fonderna. På aktiesidan toppar riskkapitalbolaget EQT listan som den mest nettoköpta aktien samtidigt som Strivos kunder har nettosålt elbolaget Garo, som  släppte sin Q3 rapport i slutet av veckan.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

EQT Garo
Svolder B OEM B
Hennes & Mauritz B Evolution
SBB D Tele2 B
Stendörren Fastigheter AB Episurf B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Atlant Opportunity Edgewood L Select US Select Growth
IKC Avkastningsfond Didner & Gerge Global
Atlant Stability Odin Norge C SEK
Catella Credit Opportunity Lannebo Räntefond Kort
Sensor Sverige Select Lannebo High Yield


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.