Handelsstatistik vecka 43

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Det har återigen varit en intensiv rapportvecka. I princip alla större svenska börsnoterade bolag har nu offentliggjort sina Q3 rapporter där det både har varit rus och ras. För Strivo var veckans mest nettoköpta aktie B2B-leverantören inom livecasino, Evolution, som kom in med en rapport som slog analytikerförväntningarna på alla rader. Både omsättning och diverse lönsamhetsmått kom in högre än konsensus. Bland veckans mest sålda aktier finner vi budaktuella Swedish Match som gått starkt i år och byter ägare runt 114 kr där budet ligger på 116 kr. Intressant med budet är att aktien handlades till ungefär 4 kronors överkurs till det initiala budet och efter budhöjningen handlades den till 2 kronors underkurs.

På fondsidan toppades köplistan av två Atlantfonder. Fonderna har klarat sig starkt under 2022 relativt till börsernas utveckling. På säljsidan tar två tekniktunga fonder plats, DNB Teknologi och Tin Ny Teknik, där den förstnämnda klarat sig avsevärt mycket bättre än den sistnämnda under året. En stor anledning till detta är att DNB Teknologi har över 50 procents exponering mot amerikanska aktier där dollarkursens urstarka utveckling har skyddat förlusterna.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Evolution Gaming 37 28.8 Storskogen B - -
Ratos B 14.96 31.3 Investor B - 8.2
SSAB A 2.87 28.3 Swedish Match 38.27 27.6
SSAB B 2.77 28.3 SCA B 12.25 18.4
Garo 21.75 20.7 Atlas Copco B 22.92 16.6

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Atlant Stability - - DNB Teknologi 5 17.07
Atlant Opportunity - - PriorNilsson Realinvest A - 18.01
IKC Avkastningsfond 5 - C WorldWide Healthcare Select 2 24.49
Sensor Sverige Select 5 18.76 MS INVF Global Opportunity USD 3 21.41
Fondita Sustainable Europe SEK R 4 20.73 TIN Ny Teknik A 2 22.84

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.