Handelsstatistik vecka 40

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 40 var en plusvecka för de svenska börserna efter större uppgångar under måndagen och tisdagen. Under fredagseftermiddagen rapporterades jobbsiffror från USA som tynger aktiemarknader runtom i världen. Analytiker tolkar jobbstatistiken som att FED:s kamp mot inflationen inte fått tillräcklig effekt ännu.

Strivos kunder har nettoköpt både aktier och fonder under vecka 40. På listan över mest nettoköpta finner vi Investor B och på mest nettosålda Investor A. Aktierna tillhör samma bolag men genom att hålla ett öga på spreaden mellan A och B aktier samt bolagets substansrabatt kan investerare maximera avkastning. De två aktier som var mest nettoköpta under veckan, Evolution och Sinch, hade båda en positiv börsvecka bakom sig. Medvinden under veckan kan till stor del berott på större insynsköp som skett under senaste tid kombinerat med en positiv indexvecka. På fondsidan var Sensor Sverige Select den mest nettoköpta fonden. Blandfonden har tappat cirka 15% sedan årsskiftet men har slagit sitt jämförelseindex. Den mest sålda fonden under veckan var räntefonden Naventi Global Företagsobligationsfond som har haft en negativ avkastning på runt 8% sedan årsskiftet.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Evolution Gaming 25.56 28.8 Investor A - 8.2
Sinch 16.43 21.6 BHG Group 3.54 26.5
Investor B - 8.2 Swedbank A 8.19 24.9
SKF B 11.66 24.3 Saab B 25.64 24.1
NIBE Industrier 53.09 19.4 - - -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Sverige Select 4 17,82 Naventi Global Företagsobligationsfond 3 -
Atlant Opportunity - - PriorNilsson Idea A - 21.49
Fidelity Global Dividend 4 18.73 Naventi Balanserad Flex 3 19.39
Case Safe Play 3 - Atlant Stability - -
Cliens Småbolag 5 22.99 Norron Sustainable Premium RC 4 22.41

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.