Handelsstatistik vecka 4

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under veckan har rapportsäsongen dragit igång ordentligt. Vi har bland annat sett rapporter från Atlas Copco, Ericsson, Hennes & Mauritz, Autoliv och Volvo. Även om reaktionerna på rapporterna har varierade har majoriteten av företagen kommit in över analytikerestimaten. Utöver det har Fed lämnat räntebesked, vilket i vanligt ordning har stor påverkan på börsen. Under veckan kan vi notera att ingen av fonderna bland de mest köpta fonderna är aktiefonder, utan fonder med lägre risknivå. Bland de mest sålda är fyra av fem fonder klassificerade som rena aktiefonder - om än nischfonder inriktade på hållbarhet, tillväxt eller ny teknik. På aktiesidan hittar vi serieförvärvaren Addlife som den mest sålda aktien. Addlife har haft en jobbig start på 2022 med en nedgång som kan uppmätas till cirka -33 procent. Toppar köpsidan gör Atlas Copco B som kom in med sin rapport i början av veckan. Industrijättens rapport var svagare än analytikernas förväntningar såväl på omsättning och rörelseresultatet, men överträffade förväntningarna på orderingången. Aktien handlas till cirka 28x årsvinsten på för estimaten för 2022.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Atlas Copco B Addlife B
Astra Zeneca Balder B
CTEK Swedish Match
Embracer B Telia
NCAB MIPS

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Skandia Realräntefond Handelsbanken Hållbar Energi
Atlant Opportunity Naventi Balanserad Flex
Case Safe Play Öhman Global Growth
PriorNilsson Idea B Swedbank Robur Ny Teknik
Catella Credit Opportunity TIN Ny Teknik A


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.