Handelsstatistik vecka 39

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Förra veckan blev svängig på börsen. Under måndagen upptäcktes flera läckor på Nord Stream 1 och 2 i närheten av Sveriges kust. Osäkerheterna framför oss, både geopolitiska och makroekonomiska, återspeglades på börserna runtom i världen. Både OMXSPI & OMXS30 testade nya årslägsta under torsdagseftermiddagen för att sedan rekylera upp på fredagen.

Hur har Strivos kunder agerat under vecka 39? Bland veckans mest nettoköpta aktier finns Intrum som tappat över 20 procent sedan fredagens stängningskurs. Anledning till kursfallet är att bolaget sänkt sina inkasseringsförväntingar vilket kommer att påverka resultaträkningen för det tredje kvartalet. Läs mer om den senaste utvecklingen kring Intrum här. Veckans mest nettoköpta aktie var Getinge som har en positiv kursvecka bakom sig. På topplistan av veckans mest nettosålda aktier finns hela 3 investmentbolag.

På fondsidan har Strivos kunder som mest köpt Thematica Future Mobility som investerar i företag vilka är en del av värdekedjan för elektriska fordon. Sedan årsskiftet har fonden tappat enbart 3 procent vilket får ses som positivt under detta börsår. Veckans mest sålda fond är Danske Invest Horisont Försiktig som har tappat runt 12 procent i år.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Getinge B 19.29 25.3 Scandic Hotels Group - 25.9
BillerudKorsnäs 8.63 10.9 Investor B - 8.2
Hennes & Mauritz B 18.7 15.7 Latour B 28.57 13.7
Nibe Industrier B 54.04 19.4 Creades A -5,18 15.9
Intrum 5.97 14 Embracer B -17,3 13.4

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Thematica Future Mobility Retl SEK Acc 5 - Danske Invest Horisont Försiktig 5 18.89
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5 14.77 PriorNilsson Idea - 21.49
Atlant Opportunity - - Carnegie Strategifond 5 19.9
Atlant Stability - - Swedbank Robur Sverige A 1 19.2
Celina Credit Opportunity 5 - AMF Balansfond 4 18.21

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.