Handelsstatistik vecka 38

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Även vecka 38 var en makrointensiv vecka där både Riksbanken och FED kom med nya räntebesked. Kampen mot inflationen ligger tydligt i fokus runtom i världen. Riksbanken höjde statsräntan med 100 punkter vilket var oväntat då 9 av 9 analytiker enligt Infronts sammanställning förväntade sig 75 punkter. Ingves tryckte på vikten av att finanspolitiska åtgärder inte ska motarbeta de penningpolitiska framgent vilket kan vara intressant då bildandet av en ny regering ligger framför oss. Även FED höjde styrräntan på onsdagen med 75 punkter till nuvarande 3.25%. Även om analytiker förväntade sig en 75 punkters-höjning reagerade börserna negativt. Riksbanker runtom i världen försöker helt enkelt sänka inflationen genom att strypa efterfrågan vilket får en tydlig effekt på aktiemarknaderna.

Utöver detta har vi också haft geopolitiska nyheter om hur Putin mobiliserar ytterligare trupper till kriget i Ukraina. Blandningen av alla nyheter kokade ihop till en påtagligt röd börsvecka. Under veckan testade de svenska börserna nya årslägsta på flera olika dagar. OMXSPI bröt 700-strecket under fredagens handel samtidigt som storbolagsindexet OMXS30 bröt 1800-nivån.

Hur har då Strivos kunder agerat under en så pass negativ börsvecka? Strivos kunder har för andra veckan i rad nettosålt aktier. Bland veckans mest köpta aktier finns SAAB B som svängt rejält under veckan. Anledningen till kursrörelserna är antagligen det geopolitiska läget då aktien fick medvind efter Putins tal om mobilisering. Veckans mest sålda aktie var SAS som bötfälldes av Nasdaqs disciplinnämnd under fredagen som ett resultat av bolagets informationshantering i samband med strejken. Till skillnad från aktiehandeln så nettoköpte Strivos kunder fonder under vecka 38. På fondsidan ökade exponeringen mot USA ökat där veckans mest nettoköpta fond var Handelsbanken USA Index. Fonden investerar i ESG-vänliga bolag noterade i USA och har tappat 7.76% i år. Listan över veckans mest nettosålda fonder toppades av AMF Pension Aktiefond Europa & Simplicity Likviditet.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Boliden 8.23 27.8 SAS -0,6 -
SEB C 10.43 24 Fortnox 95 21
Axfood 24.37 17.1 Thule Group 12.15 6.6
SAAB B 25.15 24.1 Scandic Hotels Group - 25.9
Orrön Energy - 33.4 Svolder - 16.2

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Handelsbanken USA Index 5 19.57 AMF Pension Aktiefond Europa 5 18.69
Lancelot Camelot B 3 19.71 Simplicity Likviditet - 19.99
Nordea 1 - Alpha 10 MA HB SEK - 20.40 Skandia Realräntefond 4 -
Atlant Multi-Strategy - - Lannebo Småbolag 2 21.79
SEB Asset Selection C - 21.05 UBAM Global High Yield Solution AHC SEK - 5.56

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.