Handelsstatistik vecka 37

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 37 bjöd på flertalet makroekonomiska höjdpunkter där inflationssiffrorna från USA vägde tyngst. Marknaden förväntade sig att amerikansk inflation skulle falla på månadsbasis med 0.1% för augusti. I själva verket visade det sig inflationen hade stigit med 0.1% på månadsbasis vilket fick en markant negativ effekt på börserna runtom i världen. USA-börserna bjöd på det största börsfallet på dagsbasis sedan coronapandemin. Under veckan publicerade Riksbanken siffrorna för svensk inflation, KPI, vilken steg till 9% i augusti där analytikerna i Infronts enkät förväntade sig 8.9%. Under den turbulenta veckan, då även resultatet från det svenska valet redovisades, valde Strivos kunder att nettosälja både aktier & fonder.

Bland veckans mest nettosålda aktier finns Thule som kom med vinstvarning under valnatten och föll tvåsiffrigt under veckan. En av veckans mest nettoköpta aktier var energibolaget Orrön Energy som hade en klart positiv vecka jämfört med de svenska börserna som föll tungt. Veckans mest nettoköpta fond var Lynx Dynamic som har en YTD performance på +30%. Listan över veckans mest nettosålda fonder toppades av Tellus Globala Investmentbolag och Länsförsäkringar Sverige Indexnära.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Hexatronic 45 25.9 Volvo B 10.32 22.3
Orrön Energy - 33.4 Scandic Hotels group -102.55 25.9
BHG Group 4.84 26.5 Thule Group 13.02 6.6
Nibe Industrier B 57.56 19.4 EQT 29.63 16.8
Hennes & Mauritz B 13.72 15.7 Axfood 27.48 17.1

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Lynx Dynamic - - Tellus Globala Investmentbolag A 4 19.44
Danske Invest Global Index SA 4 21.11 Länsförsäkringar Sverige Indexnära 2 18.95
Lannebo Sverige Plus 5 21.85 PriorNilsson Realinvest A - 18
DNB Renewable Energy 3 21.67 Case Safe Play 3 -
Handelsbanken Hållbar Energi 5 25 Carnegie Corporate Bond 2 -

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.