Handelsstatistik vecka 35

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Veckan har präglats av en fortsatt energikris. Minskade gasflöden har resulterat i skenande naturgaspriser vilket pressat upp elpriserna till rekordnivåer. Med en vecka kvar till valet är ekonomi, energi och brottslighet de ämnen som diskuteras mest frekvent i den politiska debatten – och det finns en risk att valets utfall kan komma att få stor påverkan på börsen och specifika sektorer. Sommarens återhämtning på börsen är nu nästan utraderad och sentimentet har återgått till oro och pessimism.

Fond- och aktieflödena, baserat på handeln på Strivos plattform, pekar åt olika håll. Bland veckans mest sålda aktier toppar investmentbolagen Creades och Lundbergs listan medan veckans mest köpta aktie är Soltech Energy Sweden. Soltech, vars aktie är ned cirka 30 procent i år, är ett företag som tar fram solenergilösningar för företag och privatpersoner. Spiltans två fonder mot Investmentbolag är båda med bland de mest köpta fonderna. Veckans mest sålda fond är den femstjärniga Cliens Småbolag.  

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Soltech Energy Sweden 76.2 - Creades A - -
SBB B 1.5 10.7 Lundbergs B 36.6 13.7
Swedbank A 7.9 24.9 Thule 14.2 6.6
Nibe B 56.1 19.4 EQT 28.5 16.8
Hennes & Mauritz B 13.9 15.6 MIPS 41.4 11

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Spiltan Fonder Global Investmentbolag 3 21 Cliens Småbolag 5 23
Celina Credit Opportunity 5 - PriorNilsson Realinvest A - 18
Carnegie SPAR Balanserad - - Tellus Globala Investmentbolag A 4 20
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5 15 PriorNilsson Idea A - 22
Carnegie Total 3 20 Atlant Opportunity - -

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.