Handelsstatistik vecka 34

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Sommarens mest köpta aktie, Orrön Energy, hittar vi nu som veckans mest sålda aktie. Aktieägarna kan i år glädjas åt den paraboliska utvecklingen där aktien stigit närmare 180 procent. Vi ser nu att vissa av aktieägarna hos oss verkar ta hem vinster. Fastighetsbolaget Castellum är veckans mest köpta aktie. Bolaget tenderar att vara en favorit bland de ”kupongjägare” som söker en stabil och hög direktavkastning. Castellum har höjt utdelningen hela 24 år i rad och kan därmed titulera sig som ett av de främsta utdelningsbolagen bland de noterade bolagen i Sverige.

Lågriskfonden Simplicity Likviditet toppar listan som veckans mest köpta fond. Det totala marknadsvärdet som är investerat i fonden på vår plattform har ökat med cirka 50 procent sedan årets ingång – vilket kan ses som ett tecken på att Strivos kunder fortfarande visar en viss försiktighet gentemot marknaden. Även denna vecka hittar vi Carnegie Global Quality Companies bland de mest köpta fonderna. Naventi Defensiv Flex, Nordea Stratega 70 och Navigera Aktie 1 är veckans mest sålda fonder.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Castellum 4 11.2 Orrön Energy - 33.4
Intrum 7.7 - Lindab International 11.7 21.2
Hennes & Mauritz B 14.6 15.6 Inwido 8.15 -
NIBE Industrier B 55.3 19.4 Skanska B 10.8 27.4
Creades A - - BUFAB 22.6 -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Simplicity Likviditet - 20 Naventi Defensiv Flex 3 19
Carnegie Global Quality Companies A 5 19 Nordea Stratega 70 3 20
DNB Renewable Energy 3 22 Navigera Aktie 1 2 21
Länsförsäkringar Fastighetsfond - 16 Case Safe Play 3 -
Odin Sverige C SEK 3 - Carnegie Strategifond 5 20

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.