Handelsstatistik vecka 33

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Augusti närmar sig sitt slut och i takt med att semestrarna avtar ökar handelsvolymerna. Även om det var en viss intradagsvolatilitet stängde börsen relativt oförändrad sedan öppningen på måndagen. Under veckan var det dock alltjämt större dramatik när RVRC Holding, mer känt som Revolution Race, skulle publicera sin Q4-rapport på tisdagsmorgonen. Redan kvällen innan rapporten gick friluftsklädesbolaget ut med ett pressmeddelande som avkunnade att företagets grundare och VD avgår på egen begäran – utan uppsägningstid. Kombinationen av en avtagande tillväxt, en lägre bruttomarginal samt VD-avhopp resulterade i att aktien är ned cirka 45 procent på en vecka. Mest köpt under veckan är handelsföretaget BUFAB med cirka 45 helägda dotterbolag och en omsättning på cirka 6,3 mdr. Sett i termer av antalet ägare är aktien relativt underägd. Under veckan var den mest köpta fonden Coeli Absolute European Equity R, som med cirka 1 mdr i förvaltat kapital, har gett ungefär 30 procent i avkastningen sedan starten sommaren 2017. Atlant Opportunity är, sett till antalet ägare på Strivo, den fjärde mest ägda fonden på vår plattform. Den uppmärksamme läsaren noterar att fonden vanligtvis brukar befinna sig bland de mest köpta fonderna – dock inte denna vecka då vi istället hittar fonden som den mest sålda.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
BUFAB 19.1 - AstraZeneca - 22.2
SSAB B 2 28.3 Active Biotech - -
SBB B 1.6 10.7 Haldex 15.8 -
Investor B - 8.2 RVRC Holding 11.2 -
PEAB B 7.9 31.9 CTEK AB - 27.7

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Coeli Absolute European Equity R - - Atlant Opportunity - -
Carnegie Global Quality Companies A 5 19 Carnegie Strategifond 5 20
Länsförsäkringar Global Indexnära 4 20 Handelsbanken USA Index 4 20
Cliens Småbolag 5 23 Handelsbanken Hållbar Energi 5 25
Länsförsäkringar Fastighetsfond - 16 Carnegie Corporate Bond 2 -

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.