Handelsstatistik vecka 3

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Handeln fortsätter likt tidigare veckor under 2022. Stockholmsbörsen har handlats ner under veckan och vi ser väldigt stora kursrörelser i småspararfavoriter. Till exempel hittar vi EQT bland de mest sålda aktierna hos våra kunder. EQT är ner -20 procent under innevarande år. Andra exempel från de mest sålda aktierna är Garo (-19 procent YTD) och Svolder B (-24 procent YTD). Bland de mest köpta aktierna är fyra av fem bolag investmentbolag. Även här ser vi aktier som kraftigt har handlas ner under året, till exempel Creades A (-18 procent YTD) och NIBE B (-32 procent YTD).

Diversifiering brukar resultera i lägre volatilitet, något som enklare kan uppnås genom att investera i fonder. Dock ser vi nu även på fondsidan stora kursrörelser, till exempel i den enligt Morningstar femstjärniga fonden Cliens Småbolag som sett nedgångar överstigande -12% för innevarande år. Den mest sålda fonden under veckan är lågriskfonden Handelsbanken Kortränta. Vi hittar även två fonder från Naventi bland de mest sålda fonderna.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Creades A Stendörren Fastigheter B
Industrivärden C EQT
NIBE B SBB B
Lundbergföretagen B Svolder B
Kinnevik B Garo

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Skandia Realräntefond Handelsbanken Kortränta
Sensor Sverige Select Naventi Balanserad Flex
Cliens Småbolag Öhman Global Growth
Spiltan Aktiefond Stabil Handelsbanken Hållbar Energi
Atlant Multi-Strategy Naventi Offensiv Flex


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.