Handelsstatistik vecka 27

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

I finansdistriktet Canary Wharf i London har det länge hetat ”Sell in May and go away…”. Talesättet följer av att börsen tenderat att prestera sämre under sommarmånaderna för att sedan vända upp mot hösten. Omvänt har vi i Sverige anammat uttrycket ”köp till sillen och sälj till kräftorna”, vilket kommer av att perioden mellan midsommar och augusti brukar kunna bjuda på en bra avkastning. Med hänsyn till den goda börsutvecklingen den senaste veckan verkar det som att det svenska talesättet trumfar det brittiska, åtminstone baserat på denna korta tid. I skrivande stund har OMXS30 klättrat närmare 5 procent sedan botten vid tisdagens stängning.

Återigen hittar vi AstraZeneca som den mest köpta aktien bland våra kunder. Läkemedelsbolaget har trotsat årets dystra börsutveckling och returnerat en avkastning till aktieägare som kan summeras till över 30 procent. I VD-ordet i Scandic Hotels Q1-rapport kunde vi läsa hur rumspriserna återigen var tillbaka på samma nivåer som innan pandemin samt att beläggningen väntades vara god under sommarmånaderna. Oaktat optimismen i VD-ordet hittar vi Scandic Hotels som den mest sålda aktien bland våra kunder. Som vanligt hittar vi Atlant Opportunity på topplistan för de mest köpta fonderna. I botten denna vecka hittar vi Case Safe Play.

Detta blir vårterminens sista uppdatering innan några veckors sommaruppehåll. På återseende!

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
AstraZeneca - 22.2 Scandic Hotels Group - -
Swedbank A 7.3 24.9 Embracer Group B - 13.4
Hennes & Mauritz B 16.3 15.6 SEB C 9.7 24
Vitec Software Group B 75.5 24.6 Ratos B 21.2 -
B3 Consulting Group 14.1 - Hexatronic Group 47.7 -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Atlant Opportunity - - Case Safe Play 4 -
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 Naventi Balanserad Flex 2 20
Aktiespararna Direktavkastning A 5 19 Celina Credit Opportunity 5 -
MS INVF US Growth EUR 1 23 PriorNilsson Realinvest A - 19
Cliens Småbolag 5 23 Öhman Global A 4 21

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.