Handelsstatistik vecka 26

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Räntehöjningar haglar runtom i världen och Sverige är inget undantag. Helt i linje med estimaten höjde Riksbanken i torsdags styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent. I syfte att dämpa inflationen genom att minska efterfrågan i ekonomin aviserade Stefan Ingves för ytterligare höjningar i år. Räntan väntas ligga på runt 2 procent vid årsskiftet och projektionen för inflationen visar runt åtta procent. Den mest köpa aktien under veckan var industribolaget Nibe Industrier som hittills tappat över 40 procent under 2022. I skrivande stund är dock bolaget upp cirka 7 procent under innevarande vecka. Den mest sålda aktien var industrijätten Sandvik, vilken följdes av ABB och Skanska. Det har varit en händelserik vecka för Sandvik där sänkta riktkurser har haglat in från de analyshus som bevakar aktien. I veckan annonserades dessutom att det andra kvartalet kommer att belastas med en engångskostnad om runt en miljard kronor relaterad till nedstängning av verksamhet i Ryssland. Veckans mest köpta fond var återigen Sensor Sverige Select - vilket innebär att det är den tredje veckan i rad vi finner blandfonden som den mest köpta fonden. Sensor är ner strax över 12,2 procent i år enligt senaste NAV-kursen, vilket innebär att fonden fortsatt överpresterar jämförelseindex där nedgången uppmätas till 14,9 procent. Den mest sålda fonden var Celina Credit Opportunity följt av tre olika fonder från Coeli. 

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
NIBE B 45.37 21.1 Sandvik 13.8 23.4
Investor B 7.31 8.2 ABB 12.9 17.5
EQT 22.51 1.8 Skanska B 9.68 27.4
Thule Group 14.29 6.9 SSAB B 2.28 28.3
Astra Zeneca - 22.2 HM B 16.8 15.6

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Sverige Select 5 19 Celina Credit Opportunity 5 -
SEB Asset Selection C - 21 Coeli Global Select 5 20
Atlant Opportunity - - Coeli Absolute European Equity R - 22
Skandia Time Global 5 17 Coeli Mix R 3 -
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 Lannebo Småbolag - 21

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.