Handelsstatistik vecka 24

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Efter Feds räntehöjning med 75 punkter under onsdagen ökade pessimismen på marknaden och därmed intensiteten i börsnedgången. I takt med stigande ränta har refinansieringsrisken och ökade räntekostnader gett ett stort avtryck på de svenska fastighetsbolagen. Fastighetsindexet OMX Stockholm Real Estate PI är under innevarande år ned närmare -44 procent, vilket kan sättas i perspektiv med OMXS30 nedgång på cirka -21 procent. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett av fastighetsbolagen där kursnedgången varit som störst men som vi samtidigt hittar SBB:s D-aktie bland de mest köpta aktierna under veckan. Med en utdelning på närmare 0,5 kr/aktie uppgår nu direktavkastningen till närmare 10 procent för D-aktien. Toppar köplistan gör e-handelsbolaget inom bygg – BHG Group AB. Till 8,9 gånger årsvinsten är BHG avsevärt lägre värderat än det treåriga genomsnittet på P/E 33. Det skulle kunna innebära att aktien är köpvärd eller också är det en s.k. ”value-trap”. Baserat på hur våra kunder har handlat verkar de tro på det förstnämnda. Förra veckan återfanns Investor som den mest köpta aktien medan vi denna vecka finner samma aktie i botten som den mest sålda. Sensor Sverige Select är återigen den mest köpta fonden medan vi hittar två Odin-fonder bland de mest sålda.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
BHG Group 8.9 27.8 Investor B 7.3 8.2
NIBE Industrier B 42.9 21.1 Scandic Hotels - -
Ratos B 21.5 - SAAB B 27.5 -
Hennes & Mauritz B 16.4 15.6 Latour 30.9 13.7
SBB D 1.3 10.7 Lundin Energy 36.7 27

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Sverige Select 5 19 Odin Global C SEK 4 -
Storebrand Global Value A 3 21 Odin Small Cap C SEK - 21
Handelsbanken Hållbar Energi 5 25 AMF Balansfond 5 18
Skandia Time Global 5 17 Swedbank Robur Access USA 4 20
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 Naventi Balanserad Flex 2 20

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.