Handelsstatistik vecka 21

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under vecka 21 föll OMXS30 med 0,71 procent där Embracer var den svenska aktien med störst utropstecken. Aktien föll över 42 procent efter att ha kommit med sänkt guidance samt med nyheten om att ett större strategiskt samarbete inte blir av. Under helgen har USA:s president och representanter från republikanerna till slut kommit överens om ett principavtal för att höja landets skuldtak.

Strivos kunder köpte Volvo B som mest vilken efter fredagens stängning stigit med 8,26 procent sedan årsskiftet. Vi ser även att våra kunder viktade om i bankexponering då Swedbank A och SEB C tar plats i säljlistan samtidigt som Handelsbanken B tar plats i köplistan. På fondsidan köptes Sensor Räntefond A som mest samtidigt Danske Invest Global Index Restricted SA såldes som mest. AuAg Essential Metals A tog en andraplats i köptoppen. Fonden investerar i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknik-metaller. 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Volvo B + 8,26% 22,9 Africa Oil + 19,36% 42,9
Handelsbanken B - 11,78% 17,1 Swedbank A - 3,95% 21,7
PEAB B - 21,25% 32,2 Evolution + 39,29% 28,5
Investor B + 15,72% 8,2 SEB C -  0,48% 23,8
Hexatronic - 52,60% 21,9 Svolder B + 2,48% 17,7

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Räntefond A - - Danske Invest Global Index Restricted SA 4 19,29
AuAg Essential Metals A - 25,12 Cliens Småbolag A 5 22,9
Lannebo Småbolag 3 23,23 Case Safe Play A 3 -
Sensor Sverige Focus A - - Atlant Stability - -
Atlant Opportunity - - Carnegie Total 3 SEK Capitalisation 3 19,74

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.