Handelsstatistik vecka 20

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Den rådande björnmarknaden har under veckan avtagit och under ett par dagar har börsen studsat upp. Samtidigt i USA ser vecka 20 ut att bli den åttonde veckan i rad där Dow Jones i USA handlats ned i takt med att rädslan för inflation infriats. På vår depåplattform ser vi fortsatt ett relativt stort nettoinflöde i fonder. Den mest köpta fonden i veckan är räntefonden IKC Avkastningsfond medan den mest sålda fonden är Lannebo Småbolag. Den sistnämnda fonden har, likt majoriteten av alla småbolagsfonder, haft en tuff period i år där nedgången kan summeras till cirka -26 procent. Mest sålda aktien är Investor B, vars aktie nu handlas till nästan 17 procents rabatt mot rapporterat substansvärde. Detta kan sättas i perspektiv mot det senaste årets genomsnittliga rabatt på 9,5 procent. Återigen hittar vi Hexatronic Group bland de mesta köpta aktierna. Fibertillverkaren rapporterade en omsättningstillväxt på 119 procent i samband med delårsrapporten för första kvartalet, varav 73 procentenheter kan härröras till organisk tillväxt. Samtidigt rapporterade de en rekordmarginal med EBITDA-marginal överstigande 13,3 procent. Aktien har i år handlats ned -28 procent.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Hexatronic Group 43.3 - Investor B 7.6 8.2
Nolato B 14.5 - Castellum 5.6 11.2
Skanska B 10.5 27.4 Millicom Int. Cellular SDB 3.5 17.7
Sv. Handelsbanken A 9.4 15,3 Securitias B 11.4 12.9
Nordea Bank Abp 11.5 22.5 Xvivo Perfusion 1075.9 -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
IKC Avkastningsfond 4 - Lannebo Småbolag 2 21
Humle Småbolagsfond 4 22 PriorNilsson Realinvest A - 19
Handelsbanken Hälsovård Tema 5 24 Naventi Balanserad Flex 3 20
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 Atlant Stability - -
Atlant Opportunity - - Case Fair Play - -

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.