Handelsstatistik vecka 2

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 2 blev en makrointensiv vecka där vi fick se både amerikanska och svenska inflationssiffror. De amerikanska siffrorna var i linje med förväntningarna samtidigt som de svenska överraskade på uppsidan. I december månad var årsökningen för KPI och KPIF 12,3 respektive 10,2 procent. En överraskande hög inflation leder normalt till en högre ränta från Riksbanken och en 50-punktershöjning i februari är i skrivande stund inprisad.

Under veckan nettoköpte Strivos kunder aktier men nettosålde fonder. Den mest sålda aktien var Hennes & Mauritz som har haft en stark utveckling sedan den bottnade under 100-lappen i slutet av september. Tätt efter H&M finner vi bolaget bakom Carl Bennets förmögenhet, Getinge. På köpsidan ser vi att Bico Group nettoköptes mest. Aktien bottnade som mest runt 26 kronor på ett års sikt och är upp över 280 procent på 3 månader sikt. Sett till fonder nettoköptes Cliens Småbolag A mest. Fonden som investerar i nordiska och främst svenska småbolag har ökat med strax över 7 procent sedan årsskiftet men är ner över 16 procent på ett års sikt. Den fond som såldes mest var Carnegie Corporate Bond 3 som investerar i nordiska företagsobligationer. Fonden har ökat med ungefär 1 procent sedan årsskiftet.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie Avkastning YTD ESG-Betyg** Aktie Avkastning YTD ESG-Betyg**
BICO 10,40% 28,9 Hennes & Mauritz B 15,70% 15,7
VNV Global 7,16% 18,2 Getinge B 3,79% 21,2
Swedbank A 5,47% 21,7 Assa Abloy 9,75% 17,4
SEB A 6,92% 24 AFRY 11,00% 19,5
Nordea 6,50% 21,7 Latour B 11,11% 14,2

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Cliens Småbolag A 5 22,97 Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap 2 -
Carnegie Fastighetsfond Norden - 14,94 Carnegie Strategifond A 5 19,15
Spiltan Aktiefond Stabil 5 18,81 Sensor Sverige Select 5 18,67
ODIN Fastighet C SEK - 16,35 Carnegie SPAR Balanserad - -
AuAg Precious Green A - 25,65 Nordea Latin American Equity 5 25,24

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.