Handelsstatistik vecka 19

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Rapportsäsongen lider mot sitt slut och intensiteten i frekvensen bland rapporterna har avtagit. Veckan startade med ryktet om att det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris förhandlade om ett uppköp av Swedish Match. Senare samma kväll bekräftade IR på Swedish Match att de kände till ryktet och redan morgonen därpå lade Philip Morris ett bud på 106 kr per aktie. Budet motsvarade en premie nära 40 procent jämfört med den nivå där bolaget stod innan de bekräftade att budsamtal pågick. Våra kunder har under veckan valt att avyttra innehavet och därmed är aktien den mest sålda. Den mest köpta aktien är, likt förra veckan, läkemedelsjätten Astra Zeneca. Den mest sålda fonden är den femstjärniga fonden Handelsbanken Hållbar Energi. Med sina 31 miljarder kronor i förvaltat kapital har fonden ett globalt mandat där över en fjärdedel av fondens innehav är noterade i USA. Bland de mest köpta fonderna hittar vi två fonder inriktade mot infrastruktur, DWS Global Infrastructure och Deutsche Invest I Global Infrastructure.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Astra Zeneca - 22.7 Swedish Match 25.8 27.7
BHG Group 14.6 27.7 Svolder B 5 -
SEB C 9.9 24 EQT 27.6 18.7
Hexatronic 42.7 - Swedbank A 8.3 26.2
Ratos B 20.2 - Garo 36.3 -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
SEB Asset Selection C - 21 Handelsbanken Hållbar Energi 5 25
DWS Global Infrastructure 4 21 SPP Aktiefond USA 4 20
Atlant Opportunity - - Coeli Global Select 5 20
Carnegie Likviditetsfond - - Naventi Balanserad Flex 3 19
Deutsche Invest I Global Infrastructure 5 - Celina Hedge - -

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.