Handelsstatistik vecka 18

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under onsdagen vecka 18 höjde FED räntan med 25 punkter till intervallet 5–5,25 procent. Trots att höjningen var helt i linje med förväntningarna sänktes de amerikanska börserna efter offentliggörandet. Vi har återigen fått känna på bankoro i USA. Under veckan föll svenska OMXS30 med 1,33 procent samtidigt som DJ USA tappade 0,78 procent.

Strivos kunder nettoköpte både aktier och fonder under veckan. Veckans mest köpta aktie var det anrika gruvbolaget Boliden samtidigt som Tele2 såldes som mest. Investoraktierna tog också plats på varsin sida av nettoflödet där A-aktien tog en andraplats på köplistan och B-aktien en tredjeplats på säljlistan. På fondsidan såg vi störst inflöde i nylanserade Sensor Räntefond och störst utflöde i Case Credit Opportunity.

Vi har även sett ett ökat intresse för handel med onoterade aktier. Bland de aktier där aktiviteten är hög ser vi Zound Industries som tillverkar hörlurar och högtalare, främst av märket Marshall, solcellsbolaget Exeger och även det elektriska transportbolaget Einride. Kontakta handel@strivo.se om du är intresserad av att handla onoterade aktier.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Boliden 9,24 27,8 Tele2 18,35 18,4
Investor A - 8,2 Cibus Nordic Real Estate 10,09 19,9
Hexatronic Group 17,54 21,9 Investor B - 8,2
Sagax B 28,18 18,4 Assa Abloy B 20,36 18,7
Atlas Copco B 25,36 16,9 Calliditas Therapeutics 16,34 33,3

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Räntefond A - - Case Credit Opportunity 5 -
Sensor Sverige Select 5 19,52 Atlant Stability - -
Atlant Opportunity - - Handelsbanken USA Index 5 19,72
Cliens Småbolag A 5 23,05 Handelsbanken Hållbar Energi 4 23,73
Carnegie Strategifond A 5 19,55 C Worldwide Sweden Small Cap 1A 3 18,98

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.