Handelsstatistik vecka 17

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Vecka 17 är en av vårens mest rapportintensiva veckor. Utöver rapporterna fick vi under veckan se Riksbanken, med Ingves i täten, höja reporäntan med 0,25 procentenheter. Den stigande inflationen och risken för en fortsatt stigande ränta har skapat hög oro på aktiemarknaden. Primärt i tillväxtaktier där vinsterna ligger ett par år fram i tiden.

Under veckan är den mest sålda aktien förvärvsbolaget Storskogen. Aktien har varit pressad under en längre tid och nedgången under innevarande år kan summeras till minus 65 procent. I början av april gick en större lock up i Storskogen ut, vilket möjliggjorde att nästan en miljard aktier kunde säljas – något som troligtvis kan ha bidragit till årets kursnedgång. Den mest köpta aktien under veckan är läkemedelsjätten Astra Zeneca. Under fredagen publicerade Astra deras Q1-rapport och kunde då redovisa en omsättning som steg med över 55 procent samtidigt som rörelsemarginalen kom in avsevärt lägre än motsvarande kvartal föregående år. Marknaden reagerade inte nämnvärt på rapporten och i skrivande stund handlas aktien runt gårdagens stängningskurs. På topplistan för de mest nettoköpta fonderna hittar vi två råvarufonder från FoF AuAg Asset Management, nämligen AuAg Precious Green A och AuAg Silver Bullet A. Naventi Balanserad Flex är återigen den mest sålda fonden bland våra kunder.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Astra Zeneca Storskogen B
SEB C EQT
Alfa Laval SSAB B
Stora Enso R Creades A
Hennes & Mauritz Svolder B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

AuAg Precious Green A Naventi Balanserad Flex
Odin Small Cap C SEK Catella Credit Opportunity
AuAg Silver Bullet A Lannebo Småbolag
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv NCAM Balanserad
Carnegie SPAR Balanserad Case Safe Play


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.