Handelsstatistik vecka 16

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Påskledigheten är slut och därmed snart även vecka 16. I mitten av veckan startade rapportsäsongen och bland de mest handlade aktierna hittar vi ett flertal bolag vars Q1-rapporter publicerats redan under den första rapportveckan. Lastbils- och busstillverkaren Volvo rapporterade under fredagen både högre omsättning och rörelseresultat än vad analytiker hade estimerat. I VD-ordet noterades dock en svagare orderingång samt risk för störningar i produktionsledet – vilket gör att aktien under fredagen handlades svagt ner. En större kursreaktion kunde vi istället se i Autoliv, vars aktie är bland veckans mest nettosålda för våra kunder. Autolivs aktie var under fredagen hårt straffad av marknaden och var ned över tio procent. Storbolaget sänkte sina prognoser för innevarande år för såväl marginal samt omsättning. Under veckan kan vi även notera att fiberproducenten Hexatronic är den mest köpta aktien under veckan. Hexatronic kom i veckan med en omvänd vinstvarning och belönades med en kursuppgång över 16 procent. Såväl den mest nettosålda- och köpta fonden är under veckan två räntefonder. Simplicity Likviditet är en korträntefond som förvaltar cirka 11,7 mdr. Noterbart är att fonden har överavkastat mot dess jämförelseindex under nio av de tio åren som fonden varit igång.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Hexatronic Group SAAB B
Volvo B Ajro B
Lundin Mining Corporation Autoliv SDB
Thule Group SSAB A
Investor B VNV Global

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Simplicity Likviditet Skandia Realräntefond
Handelsbanken USA Index Carnegie Strategifond
Atlant Multi-Strategy Norron Active RC
Lancelot Camelot B Cliens Sverige Fokus
Atlant Opportunity TIN Ny Teknik A


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.