Handelsstatistik vecka 15

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Påskveckan innebär halvdag på börsen under torsdagen och en helt stängd börs under fredagen. För femte veckan i rad återfinns blandfonden Naventi Balanserad Flex bland de mest sålda fonderna. Den fyrstjärniga fonden är i skrivande stund ner cirka 11,94 procent för innevarande år och de förvaltar idag strax över 7 mdr. Mest köpta fond är Atlant Green Tech Metals, vilket är en relativt nystartad fond som investerar i bolag med produkter och tjänster som bidrar till att uppnå globala mål för hållbar utveckling, särskilt målen avseende hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar. Noterbart är att exponeringen mot Kanada överstiger 57 procent av fonden. På aktiesidan ser vi att våra kunder har sålt SSAB A och istället viktat över mot SSAB B. Därmed har kunderna en arbitragevinst på över 4 kr/aktie. Mest sålda aktien är i veckan tillverkningsjätten Alfa Laval.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Atlas Copco B Alfa Laval
Lundin Energy Sectra B
Embracer B Nordea Bankk Abp
Eolus Vind B Boliden
SAAB B SSAB A

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Atlant Green Tech Metals Naventi Balanserad Flex
Catella Credit Opportunity Cliens Mixfond B
Atlant Opportunity Carnegie Listed Private Equity A
PriorNilsson Realinvest A Carnegie Asia
Carnegie Global Quality Companies A Cliens Sverige Fokus


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.