Handelsstatistik vecka 12

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

OMXS30 har under veckan handlats ner några enstaka procent, dock till lägre volymer än tidigare i år. Lägre handelsvolymer har gjort att orderdjupen i vissa mindre bolag har ekat tomt, vilket är extra tydligt i många nynoterade företag. Veckans mest köpta värdepapper bland våra kunder, såväl för fonder och aktier, har en tydligare inriktning mot råvaror än vanligt. Den mest köpta fonden är AuAg Precious Green A. Fonden fokuserar på bolag med inriktade på grön teknik samt att ge fondandelsägarna exponering mot ädelmetaller. Bland de mest köpta aktierna hittar vi ståljätten SSAB samt Lundinbolagen – Lundin Energy och Lundin Mining. Den uppmärksamme noterar att det bara Large Cap-bolag bland de mest sålda aktierna. Den mest sålda fonden är under veckan Naventi Balanserad Flex.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

SSAB B ABB Ltd
Saab B Investor B
Lundin Energy Essity B
Lundin Mining Corporation Bure Equity
NIBE Industrier B Nordea Bank Abp

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

AuAg Precious Green A Naventi Balanserad Flex
Coeli Global Selektiv Norron Sustainable Premium RC
PriorNilsson Realinvest A Lannebo Småbolag
PriorNilsson Idea B Naventi Offensiv Flex
Rhenman Healthcare L/S SEK Handelsbanken USA Index


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.