Handelsstatistik vecka 11

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Den ryska invasionen pågår samtidigt som det i veckan florerat nyheter om både framgångar och bakslag från förhandlingar mellan länderna. Sanktionerna mot Ryssland växer och västländska företag minskar i eller totalt lämnar landet. Börserna har dock studsat upp under veckan och OMXS30 har lyft med över 6% efter årets tuffa start. Av de tre mest sålda fonderna står Naventi Fonder bakom två. Veckans mest sålda fond var Naventi Balanserad Flex. Bland veckans mest köpta fonder hittar vi den månadshandlade fonden QQM Equity Hedge B. Sett till aktiehandeln köptes investmentbolaget VNV global mest, följt av kommunikationsbolaget Sinch. Den mest sålda aktien var Investor B som under veckan klättrat över 5%. Stor del av Investors lyft kanske kan bero på deras andel i EQT, vars aktie har klättrat över 26% på en vecka.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

VNV Global Investor B
Sinch Corem Property group Pref
HM B Powercell
EQT Telia
Hexatronic Fabege

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

QQM Equity Hedge B Naventi Balanserad Flex
Carnegie Global Quality Companies Danske Invest Horisont Försiktig
European SICAV Alliance RPM Evolving CTA Fund Naventi Offensiv Flex
Catella Credit Opportunity Naventi Global Företagsobligationsfond
Atlant Opportunity Naventi Defensiv Flex


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.