Handelsstatistik vecka 10

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Den ryska invasionen fortsätter och samtidigt ökar sanktionerna mot Ryssland. Dessa kommer såväl från länder och myndigheter – men även privata företag. Uttalanden om eventuella eskaleringar eller avtrappningar resulterar i hög volatilitet på börserna runt om i världen. Våra kunder har under veckan, sett till nettovolym, mest sålt i tre räntefonder i form av FIRST Nordisk Högränta, Spiltan Högräntefond och Case Safe Play. Vi kan även se att Danske Invest Sverige Småbolagsfond är den mest köpta under veckan och att riskviljan hos våra kunder har ökat jämfört med de två föregående veckorna. Det går även att konstatera kronan har inlett året väldigt svagt – vilket har resulterat i att fler av våra kunder har sökt sig till fonder nominerad i annan valuta än SEK. Den mest sålda aktien under veckan bland våra kunder är SEB C. Wallenbergs husbank har sedan årets bottenkänningar klättrat cirka 10 procent och handlas nu till cirka 10 gånger den förväntade vinsten för 2022.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

EQT SEB C
Svolder B Millicom Int. Cellular SDB
Hextronic Group Intrum
Ratos B Investor B
SAAB B Lundbergsföretagen B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag SA SEK FIRST Nordisk Högränta
Thematica Future Mobility Retl SEK Acc Spiltan Högräntefond
European SICAV Alliance RPM Evolving CTA Fund Case Safe Play
SEB Korträntefond USD – Lux Sensor Sverige Select
Carnegie Global Quality Companies A Skandia Realräntefond


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.