Handelsstatistik vecka 1

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Den första handelsveckan år 2023 blev överraskande positiv. Det blev vad man kan benämna som ett försenat tomterally där svenska aktieindex steg kraftigt. OMXS30 steg 4,60 procent under första börsveckan vilken endast innehöll 3 och en halv börsdag. Bland veckans vinnare på svenska aktiesidan finner vi småspararfavoriter såsom SBB B och Sinch som båda stigit tvåsiffrigt sedan årsskiftet efter ett starkt negativt 2022. Under torsdagen fick vi även se börsklenoden HM stiga med 5 procent och hela 13,40 procent under veckan.

Strivos kunder agerade relativt optimistiskt under veckan där det var nettoinflöden för både aktier och fonder. AFRY och Industrivärden toppade köplistan för aktier där båda aktierna steg i runda svängar likt börsen under årets första börsvecka. För första gången på länge tog även Svedbergs plats på topplistan över veckans mest köpta aktier. Aktien handlas till ett P/E på ungefär 6 för helåret 2022e enligt analys från ABG. Säljlistan toppas av SAAB som efter torsdagens stängning har med över 75 procent på ett års sikt.  Vapentillverkaren har haft medvind sedan Rysslands invasion i Ukraina. Flertalet fonder ändrade även sina hållbarhetspolicys där försvarssektorn blivit godkänt att investera i. På fondsidan toppas köplistan av Sensor Sverige Select och Cliens Småbolag. Den fond med lägst nettoflöde var SEB Dynamisk Aktiefond som på ett års sikt är ner runt 5 procent.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie Avkastning Vecka 1 ESG-Betyg** Aktie Avkastning Vecka 1 ESG-Betyg**
AFRY 5,50% 19,5 SAAB B 0,63% 24,1
Industrivärden C 4,03% 13,1 Munters Group 6,51% 28,2
Fagerhult 3,96% 19,5 Assa Abloy B 1,74% 17,4
Svedbergs 8,73% 26,5 Getinge B 1,94% 21,2
Beijer Alma B 4,16% 27,4 Storskogen  B 10,90% -

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Sverige Select 5 18,67 SEB Dynamisk Aktiefond 4 20,66
Cliens Småbolag A 5 22,97 Öhman Företagsobligationsfond 4 -
Atlant Opportunity - - Danske Invest Europe Small Cap 3 24,35
Odin Sverige C SEK 3 19,94 JPM US Small Cap Growth USD 2 26,94
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5 14,46 Danske Invest Europe A 4 20,05

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.