Handelsstatistik vecka 1

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Ur ett historiskt perspektiv tenderar det under den första veckan på året att vara lugnt i termer av antalet transaktioner. Det var dock inte fallet i år. Antalet aktietransaktioner under veckan överskred med marginal en vanlig vecka under högsäsongen och vi kan se att många av fjolårets vinnare, såsom Nibe, SBB B och Addlife, säljs av medan large cap-bolag som Investor, Atlas Copco och ABB köps. Bland fonderna ser vi på köpsidan bekanta fonder från fjolåret topplista – med Sensor Sverige Select, PriorNilsson Realinvest A samt Atlant Opportunity i topp. Toppar listan för mest sålda fonder gör Danske Invest indexfond mot globala aktier.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

ABB Addlife B
Ratos B Nibe B
Industrivärden A Fortnox
Atlas Copco B SBB B
Investor B Embracer B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Sensor Sverige Select Danske Invest Global Index Restricted - SA
PriorNilsson Realinvest A Naventi Defensiv Flex
Atlant Opportunity Catella Avkastningsfond
Cliens Småbolag Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Högräntefond AMF Aktiefond Småbolag


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.