Handelsstatistik vecka 1

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Ur ett historiskt perspektiv tenderar det under den första veckan på året att vara lugnt i termer av antalet transaktioner. Det var dock inte fallet i år. Antalet aktietransaktioner under veckan överskred med marginal en vanlig vecka under högsäsongen och vi kan se att många av fjolårets vinnare, såsom Nibe, SBB B och Addlife, säljs av medan large cap-bolag som Investor, Atlas Copco och ABB köps. Bland fonderna ser vi på köpsidan bekanta fonder från fjolåret topplista – med Sensor Sverige Select, PriorNilsson Realinvest A samt Atlant Opportunity i topp. Toppar listan för mest sålda fonder gör Danske Invest indexfond mot globala aktier.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

ABB Addlife B
Ratos B Nibe B
Industrivärden A Fortnox
Atlas Copco B SBB B
Investor B Embracer B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Sensor Sverige Select Danske Invest Global Index Restricted - SA
PriorNilsson Realinvest A Naventi Defensiv Flex
Atlant Opportunity Catella Avkastningsfond
Cliens Småbolag Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Högräntefond AMF Aktiefond Småbolag


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.