Handelsstatistik vecka 1

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Ur ett historiskt perspektiv tenderar det under den första veckan på året att vara lugnt i termer av antalet transaktioner. Det var dock inte fallet i år. Antalet aktietransaktioner under veckan överskred med marginal en vanlig vecka under högsäsongen och vi kan se att många av fjolårets vinnare, såsom Nibe, SBB B och Addlife, säljs av medan large cap-bolag som Investor, Atlas Copco och ABB köps. Bland fonderna ser vi på köpsidan bekanta fonder från fjolåret topplista – med Sensor Sverige Select, PriorNilsson Realinvest A samt Atlant Opportunity i topp. Toppar listan för mest sålda fonder gör Danske Invest indexfond mot globala aktier.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

ABB Addlife B
Ratos B Nibe B
Industrivärden A Fortnox
Atlas Copco B SBB B
Investor B Embracer B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Sensor Sverige Select Danske Invest Global Index Restricted - SA
PriorNilsson Realinvest A Naventi Defensiv Flex
Atlant Opportunity Catella Avkastningsfond
Cliens Småbolag Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Högräntefond AMF Aktiefond Småbolag


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.