Handelsstatistik sommaren 2022

Här har vi samlat statistik från de senaste veckornas handel på vår handelsplattform.

Oavsett om det är mitt i industrisemestern eller 30 grader och strålande sol tar börsen inte ledigt – utan är öppen 09:00 till 17:30 hela sommaren. Sedan första juli har börsen klättrat cirka 8,5 procent och har därför tagit ett ordentligt kliv uppåt. Huruvida det är ett klassiskt bear market rally eller början på slutet av nedgången återstår att se. Sedan förra uppdateringen är den mest köpta aktien Lundin Energy, numera känt som Orrön Energy, som stigit närmare otroliga 145 procent på en ynka månad. Orrön, vars affär har gynnats av de stigande priserna på energi, har den senaste tiden gjort en transformation där olja- och gasverksamheten sålts till norska Aker BP där företaget istället fokuserat sig på förnyelsebar energi. Sommarens mest sålda aktie är investmentbolaget Investor. Oaktat den kraftiga nedgången som sett bland fastighetsbolagen under året hittar vi Odin Einedom som den mest köpta fonden under sommaren som varit. Fastighetsfonden har senaste månaden givit andelsägarna en avkastning på cirka 15 procent – vilket är avsevärt bättre än börsen i helhet. I botten hittar vi två fonder från Spiltan i form av deras små- och investmentbolagsfonder.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Orrön Energy 2.2 27 Investor B - 8.2
Hexatronic Group 17.6 - AstraZeneca - 22.2
Hexpol B 14.3 29.9 SEB C 11.1 24
SSAB B 2.1 28.3 EQT 33.4 20
SKF B 12.7 24.3 Swedish Match 26.7 27.6

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
ODIN Eiendom C SEK - - Spiltan Småbolagsfond 4 21
Sensor Sverige Select 5 20 Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5 15
Elementa - - Coeli Mix R 3 -
Atlant Opportunity - - MS INVF Global Opportunity USD 3 22
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 PriorNilsson Idea B - 22

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.