Handelsstatistik år 2021

Här har vi samlat statistik från det senaste årets handel på vår handelsplattform.

Börsåret 2021 kan ur avkastningsperspektiv sammanfattas som ett väldigt bra år. Efter en turbulent tid där centralbankerna och Covid legat i fokus kan vi summera uppgången på Stockholmsbörsen till nästan 30 procent. Denna uppgång är den högsta siffran sedan år 2009. Den totala fondvolymen på Strivos depåer är upp 35 procent jämfört med utgången av förra året, och när vi ska sammanställa fondåret för Strivos kunder kan vi konstatera ett stort intresse för blandfonder. Högst upp på listan för de mest nettoköpta fonderna hittar vi Sensor Sverige Select. Den, enligt Morningstar, femstjärniga fonden vann under året Morningstar Fund Awards 2021 för bästa blandfond. På topplistan hittar vi även räntefonden Case Safeplay, vars fondbolag Case Group i december 2021 noterades på First North. På listan för mest nettosålda fonder hittar vi bland annat två företagsobligationsfonder från Carnegie och Lannebo. Generellt har vi under året sett en ökad riskvilja hos våra kunder och att fondflödena har rört sig uppåt på riskskalan.

På aktiesidan hittar vi Svolder B som den mest nettoköpta aktien. Investmentbolaget bjöd på en strålande utvecklingen under 2021 och stängde året upp cirka 85 procent. Som tvåa på listan hittar vi förvärvsmaskinen från Karlstad, Embracer Group. Efter en makalös utveckling sedan noteringen var 2021 ett mellanår då spelutvecklaren handlades i sidled – även om ledningen bjöd på en uppsjö av förvärv. Bland de mest nettosålda aktierna hittar vi även där ett investmentbolag, Bure. Utvecklingen för Bure, liksom Svolder, var en bra bit över Stockholmsbörsen i snitt. Våra kunder valde även att avyttra ICA Gruppen. Dagligvarukedjan är som tidigare nämnt under ett uppköpsförfarande och kommer att avnoteras i mitten av januari.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Svolder AB ser. B Bure Equity AB
Embracer Group AB ser. B ICA Gruppen AB
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B Latour, Investmentab. ser. B
EQT AB Sinch AB
Vitrolife AB Mips AB

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Sensor Sverige Select Carnegie Corporate Bond
Atlant Opportunity SPP Aktiefond Stabil
PriorNilsson Idea B MS INVF Global Opportunity USD
Case Safe Play Lannebo Corporate Bond
Öhman Global Growth Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.