Händelser Vecka 5 2022

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan
Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1698 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks Fixed Best SE0010547026 Förfaller till 109,86 2022-01-12
1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande Fixed Best SE0010547034  Förfaller till 105,59% 2022-01-12
1943 Marknadswarrant Kina NL0013268923 Förfaller till 0 kr per enhet 2022-02-01
1465 Kreditobligation Europa High Yield SE0009242647  Förfaller till 100% 2022-01-07
10402 Kreditcertifikat Stena SE0007982780  Förfaller till 100%  2022-01-20
1500 Kreditobligation Europa High Yield SE0009470149  Förfaller till 100% 2022-01-07
1522 Räntebevis Selecta SE0009548043  Förfaller till 51,625 % 2022-01-07
1939 Marknadswarrant Equinor NL0013268915 Förfaller till 5 933 kr per enhet 2022-01-04
2460 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0015505318 Kupong på 2,00 % 2022-02-21
2502 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0016274740 Kupong på 2,00 % 2022-02-21
1869 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus SE0010947648 Kupong på 3,42 % och förtida förfall 2022-02-01
1277 Fondobligation Hedge SE0007704903 Förfaller till 109,59 % 2022-01-14
1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006086583 Kupong på 1,00 % 2022-02-03
1539 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0009664295 Kupong på 0,80 % 2022-02-11

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.