Händelser Vecka 5 2022

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan
Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1698 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks Fixed Best SE0010547026 Förfaller till 109,86 2022-01-12
1700 Aktieobligation Europa Aktivt Ägande Fixed Best SE0010547034  Förfaller till 105,59% 2022-01-12
1943 Marknadswarrant Kina NL0013268923 Förfaller till 0 kr per enhet 2022-02-01
1465 Kreditobligation Europa High Yield SE0009242647  Förfaller till 100% 2022-01-07
10402 Kreditcertifikat Stena SE0007982780  Förfaller till 100%  2022-01-20
1500 Kreditobligation Europa High Yield SE0009470149  Förfaller till 100% 2022-01-07
1522 Räntebevis Selecta SE0009548043  Förfaller till 51,625 % 2022-01-07
1939 Marknadswarrant Equinor NL0013268915 Förfaller till 5 933 kr per enhet 2022-01-04
2460 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0015505318 Kupong på 2,00 % 2022-02-21
2502 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0016274740 Kupong på 2,00 % 2022-02-21
1869 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus SE0010947648 Kupong på 3,42 % och förtida förfall 2022-02-01
1277 Fondobligation Hedge SE0007704903 Förfaller till 109,59 % 2022-01-14
1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006086583 Kupong på 1,00 % 2022-02-03
1539 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0009664295 Kupong på 0,80 % 2022-02-11

Aktuella villkor emission 2022:6

26 september 2022

Emission 2022:6 tecknas till och med den 30 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 38

26 september 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.