Händelser Vecka 46 2021

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006086583 Kupong på 1,00 % 2021-11-03
2416 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong SE0014782363 Kupong på 1,91 % 2021-11-22
1712 Autocall Svenska Banker Combo SE0010662700 Kupong på 38,70 % och förtida förfall 2021-11-26
11041 Ac Svenska Bolag Optimal Start Kvartalsvis 1912B SE0013513710 Kupong på 3,20 % 2021-11-18
1951 Autocall Svenska Banker Plus/Minus SE0012012359 Kupong på 3,42 % och förtida förfall 2021-12-06
11020 Ac Läkemedel Garanterad Kupong Halvårsvis 1903C SE0012428308 Kupong på 6,15 % 2021-11-29
1447 Indexbevis Next to China SE0009161110 Förfaller till 168,15 % 2021-12-02
1443 Indexbevis Europeiska Banker SE0008962732 Förfaller till 100 % 2021-12-02

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.