Händelser Vecka 46 2021

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1648 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006086583 Kupong på 1,00 % 2021-11-03
2416 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong SE0014782363 Kupong på 1,91 % 2021-11-22
1712 Autocall Svenska Banker Combo SE0010662700 Kupong på 38,70 % och förtida förfall 2021-11-26
11041 Ac Svenska Bolag Optimal Start Kvartalsvis 1912B SE0013513710 Kupong på 3,20 % 2021-11-18
1951 Autocall Svenska Banker Plus/Minus SE0012012359 Kupong på 3,42 % och förtida förfall 2021-12-06
11020 Ac Läkemedel Garanterad Kupong Halvårsvis 1903C SE0012428308 Kupong på 6,15 % 2021-11-29
1447 Indexbevis Next to China SE0009161110 Förfaller till 168,15 % 2021-12-02
1443 Indexbevis Europeiska Banker SE0008962732 Förfaller till 100 % 2021-12-02

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.