Händelser Vecka 43 2021

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan

Produkt

ISIN

Händelse

Utbetalningsdag

11025 Ac Nordiska Bolag Combo 1908E

SE0013042074

Kupong på 3,70 %

2021-11-11

2294 Autocall Nordisk Telekom Combo

SE0013408838

Kupong på 11,00 % och förtida förfall

2021-10-29

1646 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv

SE0010297598

Kupong på 40,00 % och förtida förfall

2021-11-03

1223 Aktieobligation Europa Export

 SE0007438866 

Förfaller till 127.53%

2021-11-03

10461 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1B

 DE000CZ44QA2 

Förfaller till 1000 kr per enhet

2021-10-26

1432 Indexbevis Europeiska Banker

 SE0008963284 

Förfaller till 100 %

2021-10-28

1433 Indexbevis Europeiska Banker Offensiv

SE0008963250 

Förfaller till 100 %

2021-10-28

1233 Aktieobligation Oljebolag

SE0007464763

Förfaller till 90 %

2021-11-03

1227 Fondobligation Hedge

 SE0007465331 

Förfaller till 110.14 %

2021-11-02

10484 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1T

DE000CZ44QC8

Förfaller till 526 kr

2021-10-26

11213 Sydeuropa 1802J

 DE000CV8BUT9 

Förfaller till 0 kr per enhet

2021-11-08

10460 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1

DE000CZ44QB0

Förfaller till 1 594 kr per enhet

2021-10-28

1539 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv

SE0009664295

Kupong på 0,80 %

2021-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella villkor emission 2024:1

12 februari 2024

Emission 2024:1 tecknas till och med den 8 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.