Händelser Vecka 43 2021

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan

Produkt

ISIN

Händelse

Utbetalningsdag

11025 Ac Nordiska Bolag Combo 1908E

SE0013042074

Kupong på 3,70 %

2021-11-11

2294 Autocall Nordisk Telekom Combo

SE0013408838

Kupong på 11,00 % och förtida förfall

2021-10-29

1646 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv

SE0010297598

Kupong på 40,00 % och förtida förfall

2021-11-03

1223 Aktieobligation Europa Export

 SE0007438866 

Förfaller till 127.53%

2021-11-03

10461 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1B

 DE000CZ44QA2 

Förfaller till 1000 kr per enhet

2021-10-26

1432 Indexbevis Europeiska Banker

 SE0008963284 

Förfaller till 100 %

2021-10-28

1433 Indexbevis Europeiska Banker Offensiv

SE0008963250 

Förfaller till 100 %

2021-10-28

1233 Aktieobligation Oljebolag

SE0007464763

Förfaller till 90 %

2021-11-03

1227 Fondobligation Hedge

 SE0007465331 

Förfaller till 110.14 %

2021-11-02

10484 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1T

DE000CZ44QC8

Förfaller till 526 kr

2021-10-26

11213 Sydeuropa 1802J

 DE000CV8BUT9 

Förfaller till 0 kr per enhet

2021-11-08

10460 Fondwarrant VAL Catella Avkastningsfond 1

DE000CZ44QB0

Förfaller till 1 594 kr per enhet

2021-10-28

1539 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv

SE0009664295

Kupong på 0,80 %

2021-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella villkor emission 2022:6

26 september 2022

Emission 2022:6 tecknas till och med den 30 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 38

26 september 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.