Händelser Vecka 42 2021

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1436 Indexbevis Europeiska Banker Platå SE0008962724 Förfaller till 121,28% 2021-10-28
1417 Indexbevis Sverige SE0007954995  förfaller till 163,36 % 2021-10-28
1418 Indexbevis Sverige Platå SE0006084802  Förfaller till 163,2% 2021-11-02
2082 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0013041944 Kupong på 4,00 % 2021-10-29
2084 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo SE0013042447 Kupong på 3,00 % 2021-10-29
2092 Autocall Nordisk Handel Combo   SE0013050960  Kupong på 28,00 % och förtida förfall 2021-11-05
1879 Autocall Svenska Bolag Combo SE0011616465  Kupong på 36,00 % och förtida förfall 2021-11-08
2295 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0013514510 Kupong på 12,25 % och förtida förfall 2021-10-29
1869 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus SE0010947648 Kupong på 3,42 % 2021-11-01
2298 Autocall Svenska Bolag Low Trigger SE0014453346 Kupong på 10,05 % och förtida förfall 2021-11-10
2460 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0015505318 Kupong på 2,00 % 2021-11-22
2299 Autocall Svenska Bolag Combo  SE0014782785 Kupong på 14,00 % och förtida förfall 2021-11-01
2300 Autocall Kontracykliska Bolag Combo SE0014782843  Kupong på 9,00 % och förtida förfall 2021-10-29
2297 Autocall Svensk Verkstad Combo SE0014782850  Kupong på 10,00 % och förtida förfall 2021-10-29
2094 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0013050796 Kupong på 22,00 % och förtida förfall 2021-11-01

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.