Händelser Vecka 1 2022

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan
Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1691 Autocall Svenska Banker Combo SE0010547059 Förfaller till 136,8 % 2022-01-12
2341 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0014782140 Kupong på 11,00 % och förtida förfall 2022-01-14
10363 Europa 10 Bolag 9/24 Express SE0006881280 Förfaller till 80% 2022-02-20
10362 Europa 10 Bolag Express Defensiv SE0006881231   Förfaller till 100%  2022-01-20
11111 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1612C SE0009382955 Förfaller till 100.70% 2022-01-20
11110 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1610D SE0009189707 Förfaller till 100.87% 2022-01-20
11112 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701C SE0009554405 Förfaller till 100.67% 2022-01-20
2345 Autocall Svenska Bolag Combo  SE0015193487 Kupong på 14,00 % och förtida förfall 2022-01-13
2342 Autocall Kontracykliska Bolag Combo SE0014453445 Kupong på 10,00 % och förtida förfall 2022-02-07
2344 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0014453486 Kupong på 2,00 % 2022-02-03
1279 Autocall Nordiska Bolag Trygghet Combo SE0007704770 Kupong på 1,00 % 2022-01-13
2138 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0013381589  Kupong på 24,00 % och förtida förfall 2022-01-07
2343 Autocall Svenska Byggbolag Combo SE0015193982 Kupong på 11,00 % och förtida förfall 2022-01-14
2390 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong SE0015503883 Kupong på 1,91 % 2022-01-20
11087 Hållbarhet 1610A SE0009190077 Förfaller till 111,60 2022-01-05
1460 Indexbevis Sverige Platå SE0006085163 Förfaller till 160 %  2022-01-13
1461 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006085171 Förfaller till 104%  2022-01-13
1272 Aktieobligation Oljebolag SE0007703244 Förfaller till 90% 2022-01-19
1467 Indexbevis Tillväxtmarknader SE0008731087  Förfaller till 149,25 % 2022-01-13
1468 Indexbevis H&M SE0008731095  Förfaller till 70,29% 2022-01-13

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.