Händelser Vecka 1 2022

Se nedan för en lista på veckans händelser.

Händelser i veckan
Produkt ISIN Händelse Utbetalningsdag
1691 Autocall Svenska Banker Combo SE0010547059 Förfaller till 136,8 % 2022-01-12
2341 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0014782140 Kupong på 11,00 % och förtida förfall 2022-01-14
10363 Europa 10 Bolag 9/24 Express SE0006881280 Förfaller till 80% 2022-02-20
10362 Europa 10 Bolag Express Defensiv SE0006881231   Förfaller till 100%  2022-01-20
11111 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1612C SE0009382955 Förfaller till 100.70% 2022-01-20
11110 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1610D SE0009189707 Förfaller till 100.87% 2022-01-20
11112 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701C SE0009554405 Förfaller till 100.67% 2022-01-20
2345 Autocall Svenska Bolag Combo  SE0015193487 Kupong på 14,00 % och förtida förfall 2022-01-13
2342 Autocall Kontracykliska Bolag Combo SE0014453445 Kupong på 10,00 % och förtida förfall 2022-02-07
2344 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0014453486 Kupong på 2,00 % 2022-02-03
1279 Autocall Nordiska Bolag Trygghet Combo SE0007704770 Kupong på 1,00 % 2022-01-13
2138 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0013381589  Kupong på 24,00 % och förtida förfall 2022-01-07
2343 Autocall Svenska Byggbolag Combo SE0015193982 Kupong på 11,00 % och förtida förfall 2022-01-14
2390 Autocall Hållbar Energi Kursoberoende Kupong SE0015503883 Kupong på 1,91 % 2022-01-20
11087 Hållbarhet 1610A SE0009190077 Förfaller till 111,60 2022-01-05
1460 Indexbevis Sverige Platå SE0006085163 Förfaller till 160 %  2022-01-13
1461 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv SE0006085171 Förfaller till 104%  2022-01-13
1272 Aktieobligation Oljebolag SE0007703244 Förfaller till 90% 2022-01-19
1467 Indexbevis Tillväxtmarknader SE0008731087  Förfaller till 149,25 % 2022-01-13
1468 Indexbevis H&M SE0008731095  Förfaller till 70,29% 2022-01-13

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.