God Jul och Gott Nytt År önskar Strivo!

Det vi vill skall bestå, måste vi förändra.
– Bill Clinton

 

Att Strukturinvest har blivit Strivo lär ha undgått få i vår närmaste krets. Det är lätt att tänka att ett varumärkesbyte mest handlar om yta, form och färg. Arbetets art kräver dock att man dyker ner i de lite djupare aspekterna som identitet och personlighet. Att ägna lite tid åt introspektion är nyttigt, inte bara för människor på individnivå, utan även för organisationer och företag. Det som vissa skulle beskriva som en ”flummig” övning har för oss inneburit att vi på ett djupare plan än tidigare fått möjligheten att identifiera vilka vi är, vad vi står för, våra syften och mål, osv.

Trots att vårt erbjudande har utökats under åren är kärnan densamma. Vi är alltjämt den kunskapsdrivna utmanaren med ambitionen att erbjuda marknadens bästa investeringslösningar. I den kontexten är Strivo mer av en naturlig fortsättning snarare än någonting radikalt annorlunda. Det är helt enkelt en ny kostym bättre anpassad till dagens och morgondagens affär och vi hoppas att alla våra kunder och samarbetspartners känner sig lika bekväma i den som vi gör.

Utöver namnbytet har vi under året tagit stora kliv framåt på ett flertal områden. Ett tydligt exempel återfinns på hållbarhetsområdet där vi bland annat har tillsatt en hållbarhetsansvarig. Uppdraget syftar till att styra bolagets hållbarhetsarbete. Det handlar om alltifrån att sätta upp interna riktlinjer för hur anställda bör agera, till att säkerställa att hållbarhetsaspekter beaktas vid produktframtagning och inom portföljförvaltningen.

Blickar vi lite utanför Strivo kan vi glädjas åt den fantastiska utvecklingen i vårt systerbolag Idun Liv som under året har hunnit med att lansera digitala tjänster inom både kapitalförsäkring och tjänstepension. Depåsamarbete sker tillsammans med Strivo och de nya tjänsterna innebär ett starkare och mer komplett helhetserbjudande.

Under 2021 har anpassningen till Covid-19 och till det som har kommit att bli det nya normala fortsatt. En stor eloge till vår personal och till våra samarbetspartners som har hanterat situationen på ett föredömligt sätt. Vi har träffats ansvarsfullt när det har varit möjligt samtidigt som vi har varit snabba med att ställa om till distansarbete och digitala möten när situationen förvärrats.

Pandemin har alltjämt aktiemarknaderna i sitt grepp med tidvis hög volatilitet till följd. Detta har vi ännu en gång blivit påminda om nu i december i och med spridningen av den nya omikronvarianten. Det tåls att upprepas att Strivo i detta sammanhang har en viktig roll i att tillhandahålla en mångfald av investeringsprodukter anpassade för olika typer av marknadsklimat, såväl positiva som negativa.

Nu står julen för dörren och vi vill med de här orden tacka alla våra fantastiska kunder och samarbetspartners för ett inspirerande år och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.