Fortsatt turbulens på aktie- och kreditmarknaden

Den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Hög och ihållande inflation har under de senaste månaderna fått centralbankerna att initiera kraftiga åtstramningar av penningpolitiken. Marknadsräntorna har stigit och den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Detta gäller inte minst placeringar med kreditexponering, där vi har sett relativt kraftigt sjunkande marknadsvärden. Snabba kursrörelser kan därtill medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Aktuella villkor emission 2023:6

22 september 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Strivo lanserar Emission 2023:6

05 september 2023

Nu lanseras Strivos höstemission, innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.