Fortsatt turbulens på aktie- och kreditmarknaden

Den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Hög och ihållande inflation har under de senaste månaderna fått centralbankerna att initiera kraftiga åtstramningar av penningpolitiken. Marknadsräntorna har stigit och den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Detta gäller inte minst placeringar med kreditexponering, där vi har sett relativt kraftigt sjunkande marknadsvärden. Snabba kursrörelser kan därtill medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Handelsstatistik vecka 47

28 november 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Aktuella villkor emission 2022:8

21 november 2022

Emission 2022:8 tecknas till och med den 15 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 46

21 november 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.