Fortsatt turbulens på aktie- och kreditmarknaden

Den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Hög och ihållande inflation har under de senaste månaderna fått centralbankerna att initiera kraftiga åtstramningar av penningpolitiken. Marknadsräntorna har stigit och den volatila marknadsutvecklingen håller i sig med fallande börser och fortsatt oro på obligationsmarknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Detta gäller inte minst placeringar med kreditexponering, där vi har sett relativt kraftigt sjunkande marknadsvärden. Snabba kursrörelser kan därtill medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.