Fortsatt turbulens kring emittentbanken Credit Suisse

Under onsdagen förvärrades det volatila marknadsklimatet kring Credit Suisse med brant fallande aktiekurs och marknaden prisar in bankens kreditrisk som hög. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Trots onsdagens stormiga marknadsklimat är andrahandsmarknaden fortsatt likvid, inkluderat produkter med Credit Suisse som emittent. Kurserna på Strivos värderingssida är dock endast indikativa och uppdateras normalt ett fåtal gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på värderingssidan. Detta gäller särskilt i volatila marknadssituationer.

 

Kurserna på andrahandsmarknaden påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, kreditspredar och utveckling i underliggande tillgång. Emittenter har en skyldighet att ställa priser i marknaden men kan under onormala marknadsförhållanden besluta att inte erbjuda priser.

 

Strivo fortsätter att löpande bevaka utvecklingen kring Credit Suisse.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.