Fortsatt turbulens kring emittentbanken Credit Suisse

Under onsdagen förvärrades det volatila marknadsklimatet kring Credit Suisse med brant fallande aktiekurs och marknaden prisar in bankens kreditrisk som hög. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Trots onsdagens stormiga marknadsklimat är andrahandsmarknaden fortsatt likvid, inkluderat produkter med Credit Suisse som emittent. Kurserna på Strivos värderingssida är dock endast indikativa och uppdateras normalt ett fåtal gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på värderingssidan. Detta gäller särskilt i volatila marknadssituationer.

 

Kurserna på andrahandsmarknaden påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, kreditspredar och utveckling i underliggande tillgång. Emittenter har en skyldighet att ställa priser i marknaden men kan under onormala marknadsförhållanden besluta att inte erbjuda priser.

 

Strivo fortsätter att löpande bevaka utvecklingen kring Credit Suisse.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.