Fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvecklar verksamheten

Scandinavian Credit Fund avvecklas på grund av stora nettoutflöden sedan pandemins utbrott. Under avvecklingsprocessen ska alla investerare behandlas lika, med utbetalningar baserade på de underliggande lånen.

Finserve Nordic AB, förvaltaren av fonden Scandinavian Credit Fund I AB, har meddelat att de beslutat att upphöra med Fondens verksamhet på grund av omfattande nettoutflöden. Sedan fonden öppnade för insättningar och uttag den 12 maj 2023, har den sett nettoutflöden på 729 miljoner kronor, vilket har gjort det svårt att förvalta fonden effektivt. Fonden lanserades 2016 för att erbjuda investerare möjlighet att investera i direktlån till nordiska företag.

Under avvecklingsperioden kommer alla investerare att behandlas lika, med utbetalningar som sker pro rata i takt med att fonden får in likviditet från de underliggande lånen. Tiden för avveckling beror på förfallostrukturen för de underliggande lånen, med en genomsnittlig förfallotid på cirka två år. Fonden kommer också att begära att bli avnoterad från NGM Main Regulated i samband med avvecklingen.

Vid frågor, vänligen kontakta din rådgivare.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.