Fastställda villkor för emission 2024:2

Emission 2024:2 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

Placering ISIN Indikerat Upphandlat

3035 Fondobligation Indien

SE0021627056

180%

189.41%

3036 Fondobligation Idea Kupong

SE0021627585

100%

106%

3037 Aktieindexobligation Global Smart Allokering

SE0021628450

100%

100%

3039 Kreditbevis Europa High Yield

SE0021627346

7.25%

7.50%

3041 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0021629516

350%

330%

3043 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

SE0021513785

10% / 9%

11.12% / 9%

3047 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34HV4

100%

100%

3048 Marknadswarrant Private Equity

GB00BQRRLS07

100%

100%

3049 Marknadscertifikat Idea

NL0015001Z12

150%

157.52%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.