Fastställda villkor för emission 2023:8

Emission 2023:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Placering

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2961 Aktieindexobligation Sverige SE0020999928 190% 190%
2962 Räntebevis Intrum SE0020849131 11.00% 9.80%
2963 Räntebevis Intrum SE0020849123 12.50% 11.82%
2964 Kreditbevis Europa High Yield SE0021020724 8.00% 6.50%
2965 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0021020914 8.00% 6.50%
2967 Aktieobligation Global Försvarsindustri SE0021020682 110% 106%
2968 Fondobligation Indien SE0021020872 200% 160%
2969 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0021020880 150% 120%
2970 Autocall Svenska Bolag Combo SE0020849149 12% / 10% 15% / 10%
2972 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down SE0021021102 12.00% 11.00%
2973 Autocall Nordiska Banker Max SE0021021094 12.00% 13.20%
2974 Marknadswarrant Guld CH1301331273 100% 103%
2975 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong SE0021020922 100% 100%
2976 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter NL0015001SF8 100% 102%
2977 Marknadscertifikat Sverige Småbolag NL0015001SA9 100% 100%
2978 Aktiebevis Telia Platå SE0021021169 650% 650%

 

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.