Fastställda villkor för emission 2023:7

Emission 2023:7 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Placering

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2937 Fondobligation Global SE0020849560 300% 280%
2942 Räntebevis Intrum SE0020848901 11.00% 12.80%
2943 Räntebevis Intrum SE0020848885 12.50% 13.42%
2944 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0020996445 100% 85%
2945 Aktieindexobligation Artificiell Intelligens SE0020996379 110% 103%
2946 Fondobligation Indien Optimalstart SE0020997609 120% 110%
2947 Räntebevis Tui SE0020996403 9.00% 8.70%
2948 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down SE0020997237 12.00% 11.20%
2949 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020997435 1.00% 1.01%
2951 Indexbevis Sverige Platå SE0020997153 500% 470%
2952 Kreditbevis Europa High Yield SE0020996999 7.50% 7.20%
2953 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020996981 7.50% 7.10%
2954 Marknadswarrant Global NL0015001OH3 100% 100%
2956 Marknadswarrant Sverige Bonus LU1828511599 100% / 20% 100% / 20%
2957 Marknadscertifikat Teknik NL0015001ON1 100% 103%
2958 Aktiebevis Telia Platå SE0020997617 650% 650%

 

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.