Fastställda villkor för emission 2023:6

Emission 2023:6 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

Placering

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2917 Räntebevis Intrum 65% Skydd

SE0020180669

8.00%

7.70%

2918 Räntebevis Intrum

SE0020180636

11.00%

11.87%

2919 Kreditbevis Europa High Yield

SE0020845113

7.25%

8.60%

2920 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0020845105

7.25%

8.43%

2921 Autocall Svenska Banker PlusMinus

SE0020846194

1.00%

0.97%

2922 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0020180644

14% / 5%

15.40% / 5%

2923 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo

SE0018014581

13% / 5%

13% / 5%

2924 Fondobligation Globala Kvalitetsbolag

SE0020846301

160%

171.50%

2925 Aktieindexobligation Global Smart Allokering

SE0020845451

100%

100%

2926 Autocall Svenska Bolag Step Down

SE0020846400

14.00%

14.00%

2927 Fondobligation Nordiska Fastigheter

SE0020846517

300%

318%

2928 Aktiebevis Swedbank & Nordea Platå

SE0020846541

475%

400%

2929 Marknadscertifikat Teknik

GB00BQRRMT88

100%

100%

2930 Marknadswarrant Sverige Småbolag

NL0015001MJ3

100%

102%

2931 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter

GB00BQRRMS71

100%

100%

2940 Räntebevis Intrum

SE0020180776

12.50%

13.64%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.