Fastställda villkor för emission 2023:6

Emission 2023:6 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

Placering

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2917 Räntebevis Intrum 65% Skydd

SE0020180669

8.00%

7.70%

2918 Räntebevis Intrum

SE0020180636

11.00%

11.87%

2919 Kreditbevis Europa High Yield

SE0020845113

7.25%

8.60%

2920 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0020845105

7.25%

8.43%

2921 Autocall Svenska Banker PlusMinus

SE0020846194

1.00%

0.97%

2922 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0020180644

14% / 5%

15.40% / 5%

2923 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo

SE0018014581

13% / 5%

13% / 5%

2924 Fondobligation Globala Kvalitetsbolag

SE0020846301

160%

171.50%

2925 Aktieindexobligation Global Smart Allokering

SE0020845451

100%

100%

2926 Autocall Svenska Bolag Step Down

SE0020846400

14.00%

14.00%

2927 Fondobligation Nordiska Fastigheter

SE0020846517

300%

318%

2928 Aktiebevis Swedbank & Nordea Platå

SE0020846541

475%

400%

2929 Marknadscertifikat Teknik

GB00BQRRMT88

100%

100%

2930 Marknadswarrant Sverige Småbolag

NL0015001MJ3

100%

102%

2931 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter

GB00BQRRMS71

100%

100%

2940 Räntebevis Intrum

SE0020180776

12.50%

13.64%

 

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.