Fastställda villkor för emission 2023:5

Emission 2023:5 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

Placering ISIN Indikerat Upphandlat
2897 Fondobligation Nordisk Strategi SE0020541167 280% 300%
2898 Räntebevis Stena SE0020180503 7.50% 6.00%
2899 Räntebevis Intrum SE0020180511 10.00% 12.17%
2900 Räntebevis Intrum SE0020180529 12.00% 13.64%
2901 Kreditbevis Europa High Yield SE0020540318 7.50% 7.37%
2902 Kreditbevis USA High Yield SE0020540334 8.50% 7.35%
2903 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020540177 7.50% 7.30%
2904 Fondobligation Teknik Optimalstart SE0020541142 140% 150%
2905 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0020541191 170% 182%
2906 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0020180537 12% / 10% 13,85% / 10%
2908 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020540854 1.00% 0.94%
2909 Marknadscertifikat Global NL0015001HW6 105% 106.40%
2910 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001HX4 100% 102%
2911 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter GB00BQRRN177 100% 100%

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.