Fastställda villkor för emission 2023:2

Emission 2023:2 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn ISIN Indikerat Upphandlat
2822 Fondobligation Private Equity Optimalstart SE0019912460 150% 145%
2824 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019913765 160% 155%
2826 Räntebevis Stena SE0019020215 7.50% 7.57%
2827 Räntebevis Intrum SE0019020223 8.50% 10.91%
2828 Räntebevis Verisure SE0019912452 7.25% 7.35%
2829 Kreditbevis Europa High Yield SE0019892415 8.00% 7.80%
2830 Indexbevis Sverige Platå SE0019892142 450% 450%
2831 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus SE0019762485 1.15% 1.24%
2832 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo SE0018014441 12% / 5% 12% / 5%
2833 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0020051167 180% 180%
2836 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong DE000DM34HK7 100% 100%
2844 Marknadscertifikat Europa Småbolag SE0020051423 100% 100.24%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.