Fastställda villkor för emission 2022:8

Emission 2022:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn ISIN Indikerat Upphandlat
2757 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0019071044 200% 197.57%
2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart SE0019071036 170% 155.70%
2759 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019071051 100% 100.22%
2760 Räntebevis Stena SE0018533812 8.00% 8.66%
2761 Räntebevis Intrum SE0018533804 9.00% 9.35%
2762 Kreditbevis Europa High Yield SE0019070285 7.50% 6.14%
2764 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0019070640 15% / 7% 15% / 7%
2765 Aktiebevis Svenska Banker Platå SE0018533952 375% 350%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.