Fastställda villkor för emission 2021:9

Emission 2021:9 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2574 Indexbevis Europeiska Banker Platå

SE0015661665

425%

429%

2575 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0017133200

400%

400%

2576 Fondobligation Globala Bolag

SE0017133325

100%

132%

2577 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016844138

12% / 4%

12% / 4%

2578 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger

SE0016844179

10%

10%

2579 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016844187

2%

2%

2580 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016844203

10% / 4%

10% / 4%

2581 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0015661681

10% / 9%

10% / 11.6%

2582 Autocall Nordiska Bolag Stepdown PlusMinus

SE0015661673

10%

10.18%

2583 Aktiebevis Nordiska Bolag Dubbelbonus

SE0016277529

40% / 40%

40% / 40%

2584 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000PC3

115%

112%

2585 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000PE9

115%

112%

2586 Marknadscertifikat Global Solutions

DE000DM34GL7

100%

100%

2587 Marknadswarrant Sverige Småbolag

GB00BP6VLK88

100%

100%

2588 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000PD1

140%

140%

2589 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0017133580

100%

100%

 

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.